ΕΤΥ 602 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΩΝ

Διδάσκoντες: Θ. Ματίκας, Κ. Δάσιος

Περιγραφή / Περιεχόμενο Μαθήματος:

Εισαγωγή. Έννοια της τάσης. Ορθές και διατμητικές τάσεις. Οριακή και επιτρεπόμενη τάση. Συντελεστής ασφαλείας. Εφαρμογές. Αξονική φόρτιση. Απόκριση των υλικών σε εφελκυσμό. Μηχανική τάση/παραμόρφωση. Διαγράμματα τάσης-παραμόρφωσης. Αντοχή. Ολκιμότητα. Δυσκαμψία. Απορρόφηση ενέργειας. Πραγματική τάση/παραμόρφωση. Ελαστική και πλαστική συμπεριφορά των υλικών. Εξίσωση Ramberg-Osgood. Πολυαξονική τάση και παραμόρφωση. Γενικευμένος νόμος του Hooke. Κύριες τάσεις. Εξισώσεις μετασχηματισμού. Διευθύνοντα συνημίτονα. Κύκλος του Mohr. Όλκιμη και ψαθυρή θραύση. Κριτήρια αστοχίας (Tresca, Von Mises, Mohr). Συγκέντρωση τάσης. Κανόνας Neuber. Στοιχεία θραυσομηχανικής. Συντελεστής έντασης τάσης. Τύποι θραύσης. Δυσθραυστότητα. Κόπωση: Εισαγωγή στην κυκλική φόρτιση, Μεθοδολογίες ζωής κόπωσης.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Εισαγωγή

2α. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ_Μονοαξονική Φόρτιση

2β. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ_Πολυαξονική Τάση-Παραμόρφωση

3. Μονοαξονική Φόρτιση

4. Πολυαξονική Τάση-Παραμόρφωση: Εισαγωγή

5. Πολυαξονική Τάση-Παραμόρφωση: Κύριες Τάσεις

6. Πολυαξονική Τάση-Παραμόρφωση: Κύκλος Mohr

7. Αστοχία

8. Συγκέντρωση Τάσης

9. Στοιχεία Θραυσομηχανικής

10. Κόπωση: Εισαγωγή

11. Κόπωση: Μεθοδολογίες Ζωής Κόπωσης

πίσω στη λίστα μαθημάτων