ΕΤΥ 705 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ VI (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ)

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Θ. Ματίκας, Καθηγητής ΤΜΕΥ, Δ/ντής Εργαστηρίου MSS-NDE

Περιγραφή / Περιεχόμενο Μαθήματος:

Απόκριση Μεταλλικών Υλικών σε Εφελκυσμό, Ακουστική Εκπομπή, Θερμογραφία Υπερύθρου, Ερπυσμός, Απόκριση Μεταλλικών Υλικών σε Κόπωση, Υπέρηχοι, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, Καμπτική Αντοχή Υλικών με Βάση το Τσιμέντο.

Σκοπός του Εργαστηρίουείναι να δώσει μιαν άμεση πρακτική εμπειρία στο φοιτητή σχετικά με τις διαδικασίες μακροσκοπικού χαρακτηρισμού των υλικών, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα δοκιμών όπου αυτά υπάρχουν. Η πρακτική αυτή εμπειρία περιλαμβάνει την προετοιμασία δοκιμίων, τις επιλογές των συνθηκών δοκιμής, την εκτέλεση των πειραμάτων και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν. Ειδικότερα για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων διδάσκονται και διάφοροι μέθοδοι μετρήσεων και ανάλυσης των παρατηρήσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για κάθε είδους πειραματική εργασία. Ελπίζουμε ότι ο φοιτητής θα αποκτήσει αρκετή εμπειρία να δουλεύει σωστά και μεθοδικά, ώστε να μπορεί, να κρίνει αν πειραματικά αποτελέσματα είναι αξιόπιστα ή όχι.

Για την επιτυχία του εργαστηρίου χρειάζεται προπαρασκευή. Κάθε φοιτητής πρέπει να είναι αρκετά προετοιμασμένος σχετικά με το θεωρητικό υπόβαθρο του πειράματος και με τη πειραματική διαδικασία που θα ακολουθηθεί στο εργαστήριο.

Κανόνες Ασφάλειας

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων και ποτών, τόσο στους κύριους, όσο και στους βοηθητικούς χώρους του εργαστηρίου. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα. Σε περίπτωση εγκαύματος ή τραυματισμού πρέπει να ειδοποιείται αμέσως ο υπεύθυνος του εργαστηρίου.
Οι φοιτητές:
(α) απαγορεύεται να τρέχουν και να περιφέρονται άσκοπα μέσα στο χώρο του εργαστηρίου, όπως και να ενοχλούν τους συναδέλφους τους, ιδιαίτερα όταν εκτελούν χειρισμούς. 
(β) είναι υποχρεωμένοι να φορούν εργαστηριακή μπλούζα η/και γυαλιά ασφαλείας στις ασκήσεις που αυτό επισημαίνεται.
(γ) δεν χρησιμοποιούν συσκευές που βρίσκονται στο χώρο του εργαστηρίου, αλλά δεν σχετίζονται με την άσκηση που εκτελούν.
Η χρήση ειδικών πυρίμαχων γαντιών επιβάλλεται σε περιπτώσεις χειρισμού οργάνων και δοκιμίων σε υψηλές θερμοκρασίες.
Οι φοιτητές που δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας του εργαστηρίου αποκλείονται από την εκτέλεση της άσκησης και χρεώνονται με την αντίστοιχη αδικαιολόγητη απουσία.

Πρόσθετα μέτρα λόγω COVID-19

1) Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να φορούν μάσκα και γάντια (τα γάντια θα τα παρέχουμε) πριν εισέλθουν στο Εργαστήριο και επίσης θα τους θερμομετρούμε
2) Καθ' όλη την διάρκεια των εργαστηρίων θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις
3) Τα παράθυρα θα παραμένουν ανοικτά καθ' όλη την διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων
4) Μετά το τέλος κάθε άσκησης οι πάγκοι θα απολυμαίνονται και ο χώρος θα αερίζεται
5) Δεν θα επιτρέπεται απουσία (εκτός ασθενείας)
6) Δεν θα γίνει αναπλήρωση των εργαστηρίων σε περίπτωση απουσίας

Προσέλευση στο Εργαστήριο

Η ώρα προσέλευσης και η διάρκεια κάθε εργαστηρίου θα τηρούνται σχολαστικά. Οι φοιτητές που καθυστερούν αδικαιολόγητα πέραν των 5 λεπτών θα θεωρούνται ΑΠΟΝΤΕΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Το 1ο εισαγωγικό μάθημα όλων των ομάδων του εργαστηρίου Υλικών VI θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20/10/23 και ώρα 17:00 στην αίθουσα ΚΥ1 του νέου κτιρίου. Η προσέλευση όλων είναι υποχρεωτική.

Πρόγραμμα 2023-2024

Ομάδες 2023-2024


Εργαστηριακά φυλλάδια:

πίσω στη λίστα μαθημάτων